Aktuell information från Försäkringskassan

Aktuell information från Försäkringskassan
januari 16, 2018 Listbeth Rönn

Kostnadsfri tandvård till och med 22 år

Åldersgränsen för kostnadsfri tandvård höjs den 1 januari 2018.

Det innebär att den som är försäkrad i Sverige får rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år man fyller 22 år.

Fördubblat tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) kan du använda som delbetalning för din tandvård.

Du får ett  tandvårdsbidrag varje år och kan spara det upp till två år.

Från och med den 15 april 2018 fördubblas det allmänna tandvårdbidraget. Det innebär att

• från och med det år man fyller 23 till och med det år man fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

• från och med det år man fyller 30 till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

• från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Källa: Försäkringskassan